Sua laptop , thay man hinh laptop giá rẻ tại TPHCM

Giỏ hàng của bạn

PIN LAPTOP

BẢNG BÁO GIÁ BATTERY ( PIN ) LAPTOP
TT Tên sản phẩm Giá BH
ACER
 
Acer 4741- 6cell 630,000 12 Tháng
Acer 4710 - 6cell 630,000 12 Tháng
Acer 3810T 6cell 630,000 12 Tháng
Acer 5500 - 6cell 630,000 12 Tháng
 
Asus A32 -F80 -6cell 630,000 12 Tháng
Asus K40 - 6cell 630,000 12 Tháng
Asus K52 - 6cell 630,000 12 Tháng
Asus K53 - 6cell 630,000 12 Tháng
DELL1
 
Dell 1464 - 6cell 630,000 12 Tháng
Dell N4110 - 6cell 630,000 12 Tháng
Dell N4010 - 6cell  630,000 12 Tháng
Dell A840 - 6cell 630,000 12 Tháng
Dell 1525 - 6cell 630,000 12 Tháng
Dell D620 - 6cell 630,000 12 Tháng
Dell D600 - 6cell 630,000 12 Tháng
Dell V3300 - 8cell  730,000 12 Tháng
Dell E6400 - 6cell  630,000 12 Tháng
Dell E6420 new  - 6cell  930,000 12 Tháng
Dell  N4020 - 6 Cell  630,000 12 Tháng
HP
 
HP DV2000 - 6cell 630,000 12 Tháng
HP DV4 - 6cell 630,000 12 Tháng
HP CQ42- 6cell 630,000 12 Tháng
HP CQ20 - 8 cell 630,000 12 Tháng
HP DV4-5000 - 6cell 630,000 12 Tháng
PIN HP 4320 - 6cell  630,000 12 Tháng
PIN HP NC6100 - 6cell  630,000 12 Tháng
PIN HP PR4410S - 6cell  630,000 12 Tháng
LENOVO
 
Lenovo G430- 6cell 630,000 12 Tháng
Lenovo G460- 6cell 630,000 12 Tháng
Lenovo Y450- 6cell 630,000 12 Tháng
Lenovo Y100 - 6cell 630,000 12 Tháng
Lenovo Y200 - 6cell 630,000 12 Tháng
TÓHIBA
 
Toshiba PA3534U 6cell  630,000 12 Tháng
Toshiba PA3536U 6cell  630,000 12 Tháng
Toshiba PA3817U 6cell  630,000 12 Tháng
Toshiba PA3634U 6cell  630,000 12 Tháng
download
 
Samsung R439 - 6cell  630,000 12 Tháng
Samsung R522 -  6cell  630,000 12 Tháng
Samsung R428 - 6cell  630,000 12 Tháng
download (2)
 
SONY BPS8-6cells,11.1V,4400mah,Black/Silver 780,000 12 Tháng
SONY BPS9-6cells,11.1V,4400mah,Black/Silver 780,000 12 Tháng
SONY BPS13-6cells,11.1V,4400mah,Black 780,000 12 Tháng
SONY BPS22-6cells,11.1V,4400mah,Black 780,000 12 Tháng
SONY BPS26-6cells,11.1V,4400mah,Black 780,000 12 Tháng
     

 
Text link: ghế văn phòng